Bezpłatna infolinia (056) 663-36-05

Zwroty towarów

Wymiana i zwrot

W przypadku, gdy zamówienie nie będzie spełniać Państwa oczekiwań, Konsument ma możliwość wymiany lub zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania, pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych, czystych, z metkami, "pozbawionych zapachu"

Aby Państwa sprawa mogła zostać szybko rozpatrzona, zabezpieczony przed uszkodzeniem towar należy odesłać na adres:

Darex DESSOUS SP. Z O.O. 87-162 Lubicz ul.Konwaliowa 3

Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu w postaci specyfikacji zamówienia otrzymanego z towarem, z wypełnionym formularzem wymiany/zwrotu.

Aby Państwa wymiana przebiegła szybko należy złożyć nowe zamówienie w sklepie DAREX DESSOUS zaznaczając w komentarzu, że będzie to wymiana towaru - numer nowego zamówienia należy podać w formularzu wymiany.

W przypadku zwrotu bądź wymiany towaru prosimy nie odsyłać opakowania ozdobnego, które jest usługą.

Koszty przesyłki zwracanego lub wymienianego towaru pokrywa Konsument.

W przypadku zwrotu towaru w myśl art.7. ust.3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku wymiany o dopłacie/nadpłacie poinformuje Państwa Dział Obsługi Klienta.

Towar, którego zwrot/wymiana nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający dowodu zakupu bądź pisma reklamacyjnego, bez metek lub pudełka, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Konsumenta. Towar odsyłany ze względu na uszkodzenia/wady fabryczne po terminie 10 dni od daty zakupu, będzie przekazywany do rzeczoznawcy tylko pod warunkiem dołączenia dowodu zakupu oraz prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza wymiany/zwrotu.

Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki. reklamacje

                                                                  Reklamacje

Sklep DAREX DESSOUS zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego (art. 556- 576, Dz.U. 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), i Ustawy z dnia 27-07-2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z dnia 5 września 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ) rozpatruje reklamacje w terminie do 1 roku od daty zakupu artykułu. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu Darex.pl, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym w serwisie Darex.pl, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Konsument przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady.

Reklamację składa się na formularzu reklamacyjnym z dołączonym dowodem zakupu na adres: DAREX DESSOUS SP. Z O.O siedzibą w Lubiczu 87-162, ul. Konwaliowa 3

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami (dowodu zakupu oraz prawidłowo wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny). W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl